Представяме на Вашето внимание възможности за добавяне към вашият портфейл от услуги предлагани към Ваши клиенти както на Абонаментни планове с добри търговски отстъпки за Вас, така и Лицензи на стандартен пакет и допълнения за индивидуална разработка и внедряване на Софтуерна Система за управление, модернизация, оптимизиране на ресурсите и намаляване на производствените разходи в производствено предприятие.

Предложението на Elvis

При нас водещ е принципа на индивидуалното отношение към клиентите – да се създаде и имплементира модерно решение по тяхна мярка. Затова ние предлагаме на Вашето внимание система, която динамично да позволява актуализации и обновяване.

Технологията на разработване, по която ние ще Ви предоставим системата за управление се базира на т.н. Agile методология, или „Гъвкава методология“. Това означава, че клиентът ще има възможността да тества Изработената специално за тяхната компания система и базирано на техния първоначален опит с нея – ние да извършим допълнителни настройки и разработки така, че тя напълно да отговаря на индивидуалните изисквания и потребности.

От друга страна – това гарантира и напълно индивидуалния ни подход към Вашите клиенти и уникалността на процеса на разработка и предаване на системата за управление.

ИНТУИТИВНОСТ. МОБИЛНОСТ. ЛЕКОТА.

В Резултат – Икономия на ресурси.  Това са основните принципи, върху които е изградена концепцията на платформата, която предлагаме на Вашето внимание. Ние знаем колко е ценно времето на Вашите клиенти и времето на техните служители. Нито Вие, нито те имат времето да усвояват нови и сложни компютърни системи за работа. И ние знаем това. Затова Интуитивната архитектура и Лекотата на работа са в основата на максималното ограничаване на времето за усвояване и внедряване в предприятието.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНДИВИДУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ, ОТСТЪПКИ И ПОЛИТИКИ, ПИШЕТЕ НИ!

ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ ДО 24 ЧАСА.