fbpx

Към възможностите за отчети вече сме добавили и Отчет Продажби.

Той позволява да се направят анализи на продажбите по служители или за цялата компания.

Възможен е експорт към Excel за избран период или за последния месец.

Този отчет е достъпен от главното меню – модул “Отчети”.

Тествайте сега!