Ново ключово партньорство за успеха на бизнесите

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
Email

С удовлетвореност желаем да съобщим за още едно ключово партньорство, което нашият екип постигна с Обединени Бизнес Клубове.

Обединени бизнес клубве е организация, която:

 • е неправителствена организация, с над 2600 членове, която работи за развитието на политиките, финансирането, развитието и успеха на малките и средни предприятия с международна мрежа от контакти
 • е  член на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA), с представителство в Борд на Директорите – най-голямата и влиятелна бизнес организация в Европа с членска маса от над 1,2 милиона фирми от 35 държави.
 • е част  от  организацията  “Черноморско  Икономическо  Сътрудничество”  (ЧИС)  – международна  регионална  икономическа  организация  на  страните  от  разширения Черноморски  регион  (Албания,  Армения,  Азербайджан,  България,  Грузия,  Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция, Украйна).
 • е част от организацията “Инициатива за югоизточно сътрудничество” (SECI)
 • е част от Европейската предприемаческа мрежа – Enterprise Europe Network.
 • има  изградени  дългогодишни  добри  взаимоотношения  с  държавни  и  общински органи, както и с институциите на Европейския Съюз.
 • участва в Обществения съвет на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове към Народното събрание на Република България.
 • със своя капацитет, мрежа от контакти, ноу-хау, експертиза и партньорства разкрива редица възможности за развитие на своите членове.

Нашето партньорство ще работи стратегически  за:

 • основа на Стратегията на ОБК за дигитални пазари и зелено бизнес развитие
 • работата на предстоящия Център за бизнес услуги на ОБК.

Проектът е разделен на три фази:

 • В първа фаза, членовете на ОБК получават специален код за достъп до платформата Elvis.bg и създават своя профил.
 • Във втора фаза, потребителите получават детайлен анализ на фирмата в дигитална среда и персонализирани адаптации на платформата към техните потребности.
 • Трета фаза предвижда измерване и анализ на успеха и внедряване на подобрения в процеса на бизнес развитието на включените членове.

ПОЛЗИТЕ от Elvis.bg в партньорство с Обединени бизнес клубвео ще бъдат:

 • Увеличен портфейл клиенти
 • Намалени оперативни разходи
 • Увеличени приходи и печалби
 • По-бърз и лесен достъп до финансиране.
 • Достъп до иновации и зелени решения
 • и други…

Това партньорство дава само началото от поредица дейности и инициативи, част от цялостната Стратегия за дигитални пазари и зелено бизнес развитие, която цели единствено да даде практически ползи на всички членове на ОБК, които да се изразят в умножени приходи, нови пазари и качествен фирмен облик, които ще ги превърнат в силни участници на своите пазари.

Пряка връзка с Обединени бизнес клубове може да имате чрез техните дигитални профили, посочени най-отгоре в новината.

Facebook
Twitter
LinkedIn
XING
Email

За повече въпроси и индивидуални
запитвания се свържете
с наш представител!

Ние ще ви дадем пълната информация.

Още публикации