fbpx

ИЗВАДКА ОТ

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ,

ПРЕТЪРПЯЛА ПРОМЕНИ, КОЯТО ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА ОТ 00:00 ЧАСА НА 29ТИ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА, като част от пълния текст на Общи условия за използване на услугата.

Чл. 10  Elvis.bg профил (акаунт)

(2) Договор за абонамент. Корпоративен профил. При пълноправното регистриране на корпоративен профил за конкретно юридическо лице, за използване на Услугата, се счита, че се сключва Договор за Абонамент между elvis.bg и Юридическото лице. При него – Юридическото лице и неговия представител са Клиент на Услугата.

 • (а) Предмет на този Договор за абонамент е възмездно използване на Услугата, според избраните от потребителя параметри.
 • (б) Услугата се предлага в предварително конфигурирани параметри (наречени за кратко „пакети“), които представителя на Юридическото лице избира по предпочитания. Цената на услугата също е предварително определена според съответните пакети.
 • (в) Клиентът получава 1-месечен (30 дни) безплатен достъп за първия месец от първоначалната регистрация, за тестови цели. След този срок, достъпът е ограничен до момента на заплащане на избраната от него абонаментна услуга. Клиентът има правото да не заплати абонаментът след този 1-месечен безплатен достъп, ако прецени, че не желае да използва услугите на Доставчика. В този случай, Клиентът не дължи нищо към Доставчика.
 • (г) Клиентът, ако желае, може да заплати цената на избрания от него пакет и преди изтичането на този едномесечен безплатен достъп, упоменат в чл. 10, ал 2, т. „в“ . В този случай, суми за неизползваният безплатен период не се възстановяват.
 • (д) Клиентът може да избере допълнителен пакет за потребители към основния във всеки един момент от началото на абонамента до момента на прекратяването му. В този случай, Услугата автоматично преизчислява вече заплатените пакети и това, което предстои да бъде заплатено.
 • (е) Клиентът приема, че Доставчикът е администратор на лични данни и в това му качество може да обработва събраната информация за целите на предоставянето на Услугата.
 • (ж) Срокът на абонамента (съответно – срокът на Договора за абонамент) може да бъде променен по всяко време от Клиента, според неговите предпочитания.
 • (з) Услугата предлага автоматизирана възможност за удължаване на срока на Абонаментното използване (съответно – срокът на Договора за абонамент) до момента, в който Клиента избере да спре продължаването. Спирането се извършва от Администратора-собственик на Фирмения профил, от меню Настройки > Абонамент > Прекратяване на абонамент. Прекратяването на абонамента спира автоматизираното продължаване на срока, но не преустановява достъпа на клиента до Услугата до края на отчетния заплатен вече период.
 • (и) Всеки започнат абонаментен срок може да бъде прекратен от Клиента по всяко време, но суми за започнати, но недовършени абонаментни срокове не се възстановяват.
 • (й) В случай на установяване на нарушение на изискването Абонаментът и регистрацията на фирмата-клиент да бъдат извършени от упълномощен или законен представител, управител или собственик, суми за абонаменти не се възстановяват. Регистрацията на Фирмата-клиент може да бъде замразена до писмено удостоверяване от законния представител, че одобрява и е упълномощил регистрацията.
 • (к) Заплащането на Услугата, чрез избор на Абонаментни пакети се извършва с Банкова карта, по установени световни стандарти за Картови плащания, чрез com, а клиентът получава автоматично Фактура за направеното плащане.
 • (л) Информация за банкови карти, и потребителски банкови данни не се съхраняват и не се обработват от elvis.bg, с изключение на последните 4 цифри от банковата карта и нейния тип (Виза, Маестро, МастърКард, други). Тази информация се съхранява само в глобалната услуга Braintree.com, единствено за улеснение на Клиента за последващи плащания.
 • (м) Този абонаментен договор е утвърден като стандартен за всички фирмени регистрации и е част от Общите условия за използване на Услугата.
 • (н) Този абонаментен договор се счита за приет и подписан от Клиента при съгласяването с Общите условия по използването на Услугата, с продължаващото й използване и със заплащането на цената на Абонаментните пакети.