ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА АБОНАМЕНТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ ВЪВ ФИРМИТЕ – elvis.bg – СОФТУЕР КАТО УСЛУГА
В СИЛА ОТ 17  Юли 2022

Добре дошли в elvis.bg v. 5.0

Следните общи условия (по-долу „Общи Условия“ или „ Условия“) за ползване представляват правната рамка за използване на elvis.bg – софтуер като услуга (по-надолу в документа „ Услугата“) и имат силата на договор между вас и доставчика на Услугата – Елвис.БГ ООД (“Доставчик” или “ elvis.bg“). За да получите достъп до Услугата е необходимо да сте съгласни с тези условия в цялост и не отчасти. Ако вече използвате Услугата, счита се, че също сте запознати с тези Условия за ползване и сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с някое, няколко или всички условия, молим, не използвайте Услугата. Натискането на бутона „Съгласен съм с условията“ в края на този документ се счита за пълно запознаване с, разбиране и приемане на Общите Условия. Ако натиснете бутона „Съгласен съм с условията“, приема се, че сте запознати със ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ на тези Общи Условия и сте изразили пълното им приемане. Препоръчваме Ви да разпечатате или да съхраните копие от тези Условия за Вашите архиви.

Описание на Услугата.

Член 1. Същност

Алинея 1.01 elvis.bg е комплексна базирана в интернет платформа за организиране на управлението на основни бизнес процеси (“платформата”), специфично разработена за малки и средни предприятия. В процеса на развитие ще бъдат добавяни нови функции и възможности, с цел по-пълно удовлетворяване на оперативно-мениджърските потребности на клиентите.

(1) elvis.bg се състои от 3 основни модула – Дигитален шоурум, Дигитален модул за търсене и публикации и Дигитален офис. Всички функционалности и модули са описани на представителната интернет страница.

Алинея 1.02 платформата е управленски, а не счетоводен софтуер. Услугата не освобождава нейните потребители от задължението да водят надлежно счетоводните си ведомости с или без използването на счетоводни услуги от трети лица.

Алинея 1.03 “Услугата” представлява предоставено право на достъп до и ползване на платформата на абонаментен принцип, както и определени съпътстващи услуги. Конкретните функции и съпътстващи услуги, включени в абонамента, както и неговата продължителност се определят по избор на клиента.

Алинея 1.04 платформата може да бъде достъпена през:

(1) Браузър на всяка една операционна платформа от настолни и мобилни компютърни системи, лаптопи и таблети.

(2) Мобилното приложение за мобилни телефонни устройства с операционна платформа Android и iOS.

(3) Браузър на мобилни телефонни устройства.

(4) За достъп до платформата и Услугата е необходим достъп до Интернет, който е предмет на договаряне между потребителите на услугата и трети страни – доставчици на Интернет свързаност.

Член 2. Законно представителство и право на достъп

За да се регистрирате, да използвате Услугата вие трябва да сте:

  1. За регистрация на личен профил в платформата: дееспособно физическо лице.
  2. За регистрация на корпоративен профил: дееспособно физическо лице, легитимен представител на юридическото лице, от чието име ще се ползва Услугата. Само лица, вписани като законни представители на юридически лица и еднолични търговци, регистрирани в Република България могат да регистрират управляваните от тях предприятия с корпоративни профили в elvis.bg.
  3. За ползване през корпоративен профил: Оторизирани от административния акаунт на корпоративния профил, за да бъдете допуснати до базата данни на този профил, след като сте регистрирали личния си профил.

Член 3. Промени в Общите Условия

(1) elvis.bg може да обновява и да прави промени в тези Условия регулярно или нерегулярно. Затова Ви препоръчваме да преглеждате промените в Общите условия регулярно. Вие разбирате и се съгласявате, че вашата продължителна употреба на Услугата, дори и след промяна и/или актуализация на Общите условия потвърждава вашето съгласие с Общите условия в тяхното най-актуално съдържание.

(2) За промени в Общите условия може да бъдете информирани по електронна поща, както и винаги да достъпвате актуалната версия в долната част на прозореца след вход в платформата.

Член 4. Така, както е

Вие разбирате и признавате, че Услугата ви е предоставена „така както е“ и „доколкото е развита“, Услугата може да съдържа грешки и неточности, които могат да причинят прекъсвания, нарушавания или загуба на данни и/или информация от вашия профил, компютър или периферни устройства (включително и сървъри и други компютри), които са свързани по какъвто и да е начин с elvis.bg.

Член 5. Съхранение на информацията от клиентите.

(1) elvis.bg силно препоръчва да съхранявате регулярно и редовно вашите данни и информация, паралелно по други начини, докато използвате Услугата.

ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РИСКОВЕ И ЕВЕНТУАЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РАЗХОДИ ПО ПОВОД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВСЯКАКВИ ТАКСИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ, РАЗХОДИ ЗА БЕКЪП (АРХИВИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ) НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ, РАЗХОДИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАШИТЕ УСТРОЙСТВА, КАКТО И ПОЕМАТЕ РИСК ОТ ЕВЕНТУАЛНО УВРЕЖДАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ХАРДУЕР И СОФТУЕР, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДАННИ.

(2) В допълнение, elvis.bg не поема задължение за предоставяне на поддръжка, техническа или друга по отношение на Услугата. Все пак, във връзка с ценностите и принципите на elvis.bg, последният има търговски ангажимент да работи непрекъснато по подобряването, усъвършенстването и обогатяването на Услугата за удовлетворяване на бизнес потребностите на своите клиенти.

Член 6. Достъп и Промяна на Услугата. Допълнителни услуги.

(1) elvis.bg си запазва правото да променя режима на достъп, пазарните политики и кампании, в това число с условия на безплатно ползване дори и при активни платени профили.

(2) elvis.bg си запазва правото да променя, преустановява или да спре Услугата (или нейни части), временно или постоянно, по всяко време, или регулярно, с или без предварително уведомяване. Без ограничаване на последното, elvis.bg може да предостави уведомяване на такива промени чрез публикуването им на собствени интернет страници, или чрез Услугата.

(3) При аварийно спиране или ограничаване до Услугата, което продължава повече от 1 денонощие, elvis.bg ще обезщети всички засегнати клиенти с удължаване срока на Услугата, съответен на срока на спирането / ограничаването.

(4) elvis.bg може във всеки момент да променя таксите и абонаментите за използването на Услугата към всички нови клиенти, по повод маркетингови и други кампании, както и да определя и актуализира критериите, по които се конфигурират тези такси и абонаменти.

(5) elvis.bg може да предоставя допълнителни услуги, базирани на Услугата, които да предлагат подобряване на оперативната работа и ефективност на клиентите на Услугата.

Член 7. Обратна връзка.

Като част от използването на Услугата, elvis.bg ще ви предостави възможност да подавате предложения, коментари или друга обратна връзка по отношение на вашето използване на Услугата.

Член 8. Ограничения на използването.

(1) elvis.bg може да установи конкретни ограничения в Услугата, включително, но без ограничение до капацитет на обем данни за съхранение за вашия elvis.bg профил, ограничаване на броя на регистрирани профили, както и срокове на валидност на профили, валидност на ваша информация и документи, или премахване на документи с изтекла валидност.

(2) Съгласявате се, че използвате Услугата само за целите, описани и позволени в тези Условия, както и в Договора за Абонамент, който подписвате като представител на юридическото лице, както и във всяко приложимо право, законова рамка или официално приета практика в съответната юрисдикция.

(3) elvis.bg си запазва правото да променя или приложи ограничения при използването на Услугата по всяко време, с или без предупреждение.

Член 9. Форсмажорни обстоятелства.

(1) Форсмажорни обстоятелства означават събитие, или серия от взаимосвързани събития, които са извън възможностите и контрола на страните и повлияват пряко или непряко на достъпа, изцяло или отчасти, до Услугата. В този смисъл се включват:

1) Прекъсвания на интернет достъпа или всякаква публична телекомуникационна мрежа,

2) Хакерски атаки

3) Атаки с отказ на достъп до Услугата

4) Вируси или други зловредни софтуерни атаки и инфекции.

5) Драстична промяна в законодателството, причиняваща задължение за промяна на Услугата.

6) Прекъсвания и аварии на електрозахранването.

7) Търговски спорове с трети страни

8) Природни бедствия и аварии

9) Експлозии и пожари

10) Наводнения

11) Бунтове

12) Терористични атаки и войни.

13) Епидемии, Пандемии и други извънредни обстоятелства

Член 10. elvis.bg профил (акаунт)

(1) Активиране. Личен профил. За да активирате услугата за вашето търговско дружество (да създадете корпоративен профил на фирмата си) първо е необходимо да имате лична регистрация (личен профил), като физически потребител. С този личен профил вие ще можете да създавате толкова корпоративни профили, колкото юридически лица представлявате. Услугата позволява само един корпоративен профил за всяка отделна фирма (търговска единица). Вие носите отговорност за всяка дейност осъществена в рамките на вашия профил (личен или корпоративен) в Услугата.

(2) Договор за абонамент. Корпоративен профил. При пълноправното регистриране на корпоративен профил за конкретно юридическо лице, за използване на Услугата, се счита, че се сключва Договор за Абонамент между elvis.bg и Юридическото лице. При него – Юридическото лице и неговия представител са Клиент на Услугата.

(1) Предмет на този Договор за абонамент е възмездно използване на Услугата, според избраните от потребителя параметри.

(2) Услугата се предлага в предварително конфигурирани параметри (наречени за кратко „пакети“), които представителя на Юридическото лице избира по предпочитания. Цената на услугата също е предварително определена според съответните пакети.

(3) Клиентът получава 1-месечен (30 дни) безплатен достъп за първия месец от първоначалната регистрация, за тестови цели. След този срок, достъпът е ограничен до момента на заплащане на избраната от него абонаментна услуга. Клиентът има правото да не заплати абонаментът след този 1-месечен безплатен достъп, ако прецени, че не желае да използва услугите на Доставчика. В този случай, Клиентът не дължи нищо към Доставчика.

(4) Клиентът, ако желае, може да заплати цената на избрания от него пакет и преди изтичането на този едномесечен безплатен достъп, упоменат в чл. 10, ал 2, т. „в“ . В този случай, суми за неизползваният безплатен период не се възстановяват.

(5) Клиентът може да избере допълнителен пакет за потребители към основния във всеки един момент от началото на абонамента до момента на прекратяването му. В този случай, Услугата автоматично преизчислява вече заплатените пакети и това, което предстои да бъде заплатено.

(6) Клиентът приема, че Доставчикът е администратор на лични данни и в това му качество може да обработва събраната информация за целите на предоставянето на Услугата.

(7) Срокът на абонамента (съответно – срокът на Договора за абонамент) може да бъде променен по всяко време от Клиента, според неговите предпочитания.

(8) Услугата предлага автоматизирана възможност за удължаване на срока на Абонаментното използване (съответно – срокът на Договора за абонамент) до момента, в който Клиента избере да спре продължаването. Спирането се извършва от Администратора-собственик на Фирмения профил, от меню Настройки > Абонамент > Прекратяване на абонамент. Прекратяването на абонамента спира автоматизираното продължаване на срока, но не преустановява достъпа на клиента до Услугата до края на отчетния заплатен вече период.

(9) Всеки започнат абонаментен срок може да бъде прекратен от Клиента по всяко време, но суми за започнати, но недовършени абонаментни срокове не се възстановяват.

(10) В случай на установяване на нарушение на изискването Абонаментът и регистрацията на фирмата-клиент да бъдат извършени от упълномощен или законен представител, управител или собственик, суми за абонаменти не се възстановяват. Регистрацията на Фирмата-клиент може да бъде замразена до писмено удостоверяване от законния представител, че одобрява и е упълномощил регистрацията.

(11) Заплащането на Услугата, чрез избор на Абонаментни пакети се извършва с Банкова карта, по установени световни стандарти за Картови плащания, чрез Braintree.com, а клиентът получава автоматично Фактура за направеното плащане.

(12) Информация за банкови карти, и потребителски банкови данни не се съхраняват и не се обработват от elvis.bg, с изключение на последните 4 цифри от банковата карта и нейния тип (Виза, Маестро, МастърКард, други). Тази информация се съхранява само в глобалната услуга Braintree.com, единствено за улеснение на Клиента за последващи плащания.

(13) Този абонаментен договор е утвърден като стандартен за всички фирмени регистрации и е част от Общите условия за използване на Услугата.

(14) Този абонаментен договор се счита за приет и подписан от Клиента при съгласяването с Общите условия по използването на Услугата, с продължаващото й използване и със заплащането на цената на Абонаментните пакети.

Член 11. Парола за достъп. Отношение на лична отговорност от потребителите.

Моля, изберете силна и сложна парола за вашия акаунт и не я споделяйте с други лица. elvis.bg силно препоръчва да променете паролата си за достъп често и редовно, за да ограничите силно възможностите за хакване на вашия акаунт. Вие се съгласявате, че отговаряте лично за съхранението на вашата парола в конфиденциалност и за всяка дейност осъществена във вашия профил (личен или корпоративен).

Член 12. Без препродажба или представителство, копиране, дублиране или продажба.

Вие не сте оторизирани да препродавате корпоративни акаунти в Услугата или да представлявате elvis.bg като търговски представител. Всяко копиране, дублиране, продажба на подобна услуга (или част от услугата), пренаемане, търговия или регистриране на корпоративни акаунти на търговски дружества, които не са ваша собственост ще бъдат считани за нарушаване на тези Условия и за нарушителите ще се търси отговорност с цялата сила на действащото законодателство.

Член 13. Конфиденциалност

(1) Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни.

elvis.bg се ангажира да осигури, доколкото е възможно, неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени формуляри или електронна кореспонденция.

(2) По Закона за Лични Данни, elvis.bg е регистрирано юридическо лице – администратор на лични данни. В този смисъл, elvis.bg има правото да заличава и да не допуска регистрирането на лица с невярна, подвеждаща, укриваща и злоупотребяваща с чужди лични данни информация.

(3) С приемането на тези Общи Условия, Вие предоставяте личните си данни доброволно за обработване в съответствие с действащото законодателство на Р. България, включително Закона за защита на личните данни, Закона за електронните съобщения.

(4) С приемането на тези Общи Условия, Вие се съгласявате предоставените от вас лични данни да бъдат използвани от компетентните органи в страната в съответствие на действащото законодателство.

Основна политика на elvis.bg при предоставянето на Услугата e данните на клиентите да се обработват при условия на СТРОГА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

(5) ВАШИТЕ ФИРМЕНИ ДАННИ, ВАШИТЕ ТЕКУЩИ СЧЕТОВОДНИ И ФИСКАЛНИ БАЛАНСИ, ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИ, ПРОЦЕСИ И ОБОРОТИ, КАКТО И ДРУГА ЧУВСТВИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО Е ЧАСТ ОТ ВАШИЯ КОРПОРАТИВЕН ПРОФИЛ В ПЛАТФОРМАТА СИ ОСТАВАТ ВАШИ.

(6) elvis.bg по никакъв повод няма да предоставя данни за конкретни потребители на трети лица, държавни или частни институции и администрации, освен в случаите на основателност за противодействие на протичащо или извършено престъпление. Ние ценим високо конфиденциалността на информацията и тя е основен приоритет в предоставянето на Услугата.

(7) elvis.bg си запазва правото да извлича общи данни по индустрии, икономически региони, браншове и други характеристики за целите на статистиката, развитието и усъвършенстването на платформата, като винаги съхранява строго личните фирмени данни на партньори и клиенти.

(8) Данните, които elvis.bg събира от регистрираните потребители са единствено с цел проверка на легитимност на създадения профил и правоспособност за представителство на юридическото лице, чийто профил е създаден от профила на съответното физическо лице. Събираните данни от elvis.bg са:

(1) Име и Фамилия

(2) Адрес по лична карта

(3) Дата на раждане

(4) Адрес на електронна поща

(9) Данните, които elvis.bg събира от свои регистрирани потребители ще бъдат използвани единствено за обслужване на създадения профил от физическото лице и прилежащите към него (създадени от него) фирмени профили, а именно – за издаване на счетоводни документи за обслужване на профила, заплащането на абонаментите за използване на платформата, за изпращане на електронен бюлетин за новини и актуални функционалности, както и други услуги, допълнително договорени между elvis.bg и потребителите.

(10) elvis.bg Ви напомня да бъдете внимателни при използването на Вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени. При съмнения за Вашата сигурност, моля да се свържете с нас на електронна поща: office@elvis.bg.

Вашата сигурност е от първостепенна важност за нас.

Член 14. Синхрон с Общия регламент за защита на лични данни (GDPR)

Алинея 14.01 Общият регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) касае данни отнасящи се до физически лица. Той не се отнася за фирмени данни и данни, обменени между фирми (юридически лица), които касаят тяхната обикновена търговска дейност. Общият регламент за защита на личните данни се прилага спрямо,платформата elvis.bg. доколкото чрез нея се обработват лични данни.

Алинея 14.02 Новите функционалности, които elvis.bg ще предлага след 25 май 2018 година ще покрият изискванията по Общия регламент за защита на личните данни. Тези функционалности са:

(1) Изрична информираност какви данни ще бъдат събирани и с каква цел. (виж. Чл. 13 т. 8 и 9 от настоящитусловия)

(2) Възможност за изтриване на личния профил от потребителя напълно, без възможност за възстановяване на данните, или така наречената „опция на пълното забравяне“. В тези случаи, когато потребителите на elvis.bg предпочетат да изтрият напълно профила си, elvis.bg няма да съхранява данни, които са свързани с тях и могат да ги идентифицират напълно или създадените от тях фирмени профили, освен логове, за целите на криминални разследвания на възможни злоупотреби и престъпления.

(3) Документите издадени чрез elvis.bg (фактури, известия, разписки), ще бъдат съхранявани 1 година след датата на изтриването на фирмения профил, който е бил изтрит чрез изтриването на личния профил на собственика на същия фирмен профил. Това съхраняване е за да обезпечи целите на счетоводното обслужване на фирмите-контрагенти на изтрития профил.

(4) Предоставяне на техническа автоматизирана функционалност за информиране на клиентите на потребителите на elvis.bg за това какви данни се съхраняват за тях. Към тази функционалност има възможност за обратно информиране на потребителите на elvis.bg от техните клиенти при нежелание от последните да се съхраняват повече техните лични данни.

(5) Автоматично изтриване на лични профили и свързани с тях фирмени профили при пълна неактивност повече от 6 месеца. Пълна неактивност означава липса на всякакъв достъп и активни сесии (след вход с парола). В такива случаи elvis.bg не носи отговорност за изтритите данни. Документите издадени чрез elvis.bg от профил, който е автоматично изтрит поради неактивност ще бъдат съхранявани 1 година от изтриването на профила за целите на счетоводото обслужване на фирмите-контрагенти на изтрития профил.

Член 15. Съдържание и потребителско поведение

Алинея 15.01 Съдържание

(1) Съдържание“ означава всяка информация, която може да бъде създадена или получена при използването на Услугата, като файлове, изписан текст, софтуер, музика, графики, изображения, звуци, фотографии, видеоклипове, съобщения и други материали.

(2) Вие приемате, че отговорността за всяко Съдържание публикувано или изпратено чрез Услугата е на лицето публикувало или изпратило Съдържанието. Това означава, че Вие, и не elvis.bg сте лично отговорни за всяко съдържание, което заредите в платформата, свалите в компютъра си от нея, публикувате, предадете или препратите чрез платформата, съхранявате в нея или предоставите на трети лица чрез нея.

(3) elvis.bg не контролира Съдържанието, публикувано в платформата, както и не гарантира за неговата точност и безгрешност, качество или интегритет. Вие използвате платформата и работите с нейното съдържание изцяло на ваша отговорност.

(4) elvis.bg предоставя възможност на потребителите за оценка на поведението на бизнес партньорите и споделяне на оценката с другите регистрирани компании и техните представители. Методологията на оценяването е тристепенна, но е отговорност и право на всеки оторизиран потребител да оцени партньорското поведение по своя добросъвестна преценка.

(5) При констатирана злоупотреба и използване на възможността за оценяване за разпространяване на недостоверно Съдържание или недобросъвестно влияние (напр. неоснователно занижена или недобросъвестно завишена оценка) спрямо конкретен бизнес профил, elvis.bg си запазва правото да разследва всеки конкретен случай и да предприеме мерки за прекратяване на недобросъвестното поведение, включително но не само, ограничаване или премахване на невярната информация, добавяне на предупредителна бележка за несъответствие с наличните в платформата данни, както и изключване и заличаване на потребителския профил на потребител отговорен за продължаващо използване на недобросъвестни оценки.

Алинея 15.02 Връзки с други сайтове

(1) elvis.bg не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Алинея 15.03 Потребителско поведение (ваше поведение).

(1) Вие приемате, че НЯМА да използвате Услугата за да:

(1) Зареждате (качвате), сваляте, публикувате, изпращате, предавате, съхранявате или правите достъпно Съдържание, което е незаконно, клеветническо, застрашаващо, увреждащо, обидно, насилно, вулгарно, изразяващо или предизвикващо омраза, расизъм, дискриминиращо отношение на етническа или религиозна основа, или друго Съдържание, нарушаващо законни или договорни права или задължения.

(2) Преследвате, обиждате, заплашвате или увреждате други.

(3) Претендирате да сте някой, който не сте. Нямате право да се превъплътявате в някой друг (включително популярни личности) или неточно да представяте себе си. Също така, нямате право да представяте която и да било организация и да създавате нейн корпоративен профил в платформата, ако не сте правоспособен за това. При установяване на такова нарушение elvis.bg ще суспендира всеки достъп до фалшифицираните профили в платформата.

(4) Участвате в нарушаване на авторски права или нарушаване на други права на интелектуална собственост, да разкривате всякаква търговска информация и тайна в нарушение на споразумение за конфиденциалност, трудов договор или друг документ, уговарящ несподеляне на чувствителна информация;

(5) Да променяте TCP-IP хедъра, или част от заглавната информация в имейл или пост, или по друг начин да извеждате информация в заглавието, предназначена да заблуди получатели по отношение на произхода на всяко съдържание, предавано чрез Услугата (“подправяне”)

(6) Да качвате, публикувате, изпращате, предавате или да правите достъпно по друг начин съдържание, което съдържа вируси или друг компютърен код, файлове или програми, проектирани да увредят, объркат, променят или ограничат нормалното функциониране на Услугата (или нейни части), както и всякакъв друг софтуер или хардуер;

(7) Да се намесвате или нарушавате Услугата (включително чрез достъп до нея чрез автоматизирани процеси, скриптове или уеб кролери), или всякакви сървъри и мрежи, свързани с Услугата, както и всякакви политики, изисквания или регулации на мрежи, свързани с Услугата (включително неоторизиран достъп, мониторинг на информация и данни, или мониторинг на трафик).

(8) Да планирате и/или участвате във всякаква незаконна дейност.

(9) Да събирате и съхранявате информация за други потребители на Услугата, която да бъде използвана с гореописаните нарушения.

Алинея 15.04 Премахване на Съдържание

(1) Вие приемате, че elvis.bg не отговаря по никакъв начин за Съдържание, предоставено от други и няма задължението да проверява предварително такова Съдържание. Независимо от това, elvis.bg си запазва правото да определя по всяко време какво Съдържание е подходящо и е в съответствие с тези Условия за използване и може да провери предварително, премести, откаже, промени или премахне Съдържание по всяко време, без предварително уведомяване, по свое усмотрение, ако такова Съдържание е в нарушение на тези Условия за използване, или е предмет на правен спор или на сигнал за публикувано недостоверно Съдържание или друго недобросъвестно поведение.

Алинея 15.05 Бекъп (съхраняване и архивиране) на вашето съдържание.

Вие сте отговорни за бекъп, на вашия компютър или друго устройство, всякакви важни документи, изображения или друго съдържание, което съхранявате или достъпвате чрез Услугата. elvis.bg не гарантира че всяко Съдържание, което вие съхранявате или достъпвате чрез Услугата ще е напълно защитено от увреждане, промяна или загуба.

Член 16. Достъп до Вашият профил и ваше съдържание.

(1) Вие приемате, че elvis.bg, чрез оторизирани служители може да достъпи, използва, съхрани и/или предостави Ваша информация, по законоустановен ред, САМО ако е необходимо за да се:

(1) предотврати престъпление или друго закононарушение.

(2) разследват възможни нарушения,

(3) засече, предотврати и спре опит в нарушаване на сигурността, конфиденциалността; измама или друг технически проблем.

(4) да се съхранят и защитят права, собственост и сигурност на elvis.bg, нейните потребители и други лица, според действащото законодателство.

Член 17. Нарушаване на тези Условия за използване от други

Ако докато използвате Услугата, вие срещнете съдържание, което е неподходящо, или сте убедени, че е в нарушение на тези Условия за използване, може да ни изпратите повече информация на office@elvis.bg

Член 18. Публикувано или споделено от вас съдържание в Услугата.

(1) Лиценз от вас.

С изключение на материала, за който ние Ви даваме лиценз, elvis.bg не претендира за собственост на материали и/или съдържание, което вие добавите или направите достъпно чрез Услугата. Все пак, с добавянето или публикуването на съдържание в части на Услугата, които са публични, вие давате глобално право на elvis.bg, свободно от всякакви такси и задължения да използва, адаптира, превежда и публично да излъчва това съдържание, само за целите на статистиките и развитието на платформата, БЕЗ ДА ИЗПОЛЗВА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, част от всеки корпоративен и личен профил.

Член 19. Търговска марка

Сайтът elvis.bg, логото на elvis.bg и други марки, графики и лога, използвани във връзка с Услугата, са търговски марки на Елвис.БГ ООД

Член 20. Софтуер. Авторски права на elvis.bg

Алинея 20.01 elvis.bg притежава всички права върху платформата и Услугата, и всякакъв софтуер (включително и всяко съдържание), предоставен ви от elvis.bg като част от и/или във връзка с Услугата (или Софтуера), включващ някакво или всички авторски права и права на интелектуална собственост, регистрирани или не, и където и по света да съществуват. платформата и Услугата са обект на права на интелектуална собственост на Доставчика и конфиденциалната информация, свързана с тях е защитена от приложимото право.

Алинея 20.02 Цялото съдържание на този сайт и Услугата, която ползвате е предмет на авторското право на elvis.bg с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на elvis.bg.

Шрифтът, използван в концепцията на elvis.bg е предоставен с любезното съдействие на www.fontfabric.com под EULA лиценз.

Член 21. Лиценз от elvis.bg

elvis.bg ви предоставя лично, неизключително, непрехвърлимо, ограничено право да използвате Услугата (Софтуера), която е част от платформата, според Общите условия описани тук. Това право се предоставя в случай, че Вие не (и не позволявате други да) копирате, променяте, създавате производни работи, възстановявате, декомпилирате или по друг начин да разкривате сорс кода, да продавате, преотстъпвате, свързвате или дарявате или по друг начин да предавате Лиценза на други.

Член 22. Обновяване на софтуера (Услугата)

Като част от услугата, вие ще получавате обновявания в elvis.bg, които могат автоматично да се инсталират на вашето устройство. Тези обновявания могат да съдържат поправки на бъгове, грешки и пропуски, нови опции, подобрения, или изцяло нови версии на Софтуера. Вие се съгласявате, че elvis.bg автоматично ще Ви предоставя тези обновявания, като част от Услугата.

Член 23. Закриване.

(1) Закриване на профила от вас.

Вие може да закриете вашия профил и/или да спрете да използвате Услугата по всяко време. Ако вече сте заплатили абонамент за бъдещ период, в който впоследствие решите да не използвате Услугата, суми няма да бъдат възстановявани.

(2) Закриване на профила служебно от elvis.bg.

В зависимост от обстоятелствата, elvis.bg си запазва правото без предупреждение, внезапно да закрие (изтрие) в цялост или ограничи пълен или частичен достъп до вашия профил и/или услугата. Причини за такова ограничаване или закриване могат да бъдат, но не се ограничават до:

(1) Нарушения на тези Условия за използване, или други политики и указания, които са публикувани в Услугата или добавени в тези Условия

(2) Заявка от Вас да закрием вашия профил

(3) Преустановяване на услугата или нейно основно модифициране и преустройство

(4) Съдебно решение или друг законодателен или акт за изпълнение на законодателството.

(5) Неочаквани и нежелани технически затруднения и проблеми, както и такива за сигурността

(6) Ваше участие в измамни и незаконни схеми.

(3) Възстановяване на Суми.

В изброените в чл. 22 обстоятелства за закриване, elvis.bg не възстановява суми за Абонамент към услугата за оставащ период след закриването на профила.

(4) Всяко такова закриване или ограничаване, служебно от elvis.bg, е според собствените принципи и убеждения за правовост, законност и съхраняване на конфиденциалността. В тези случаи elvis.bg не носи отговорност към вас и/или трети страни за увреждания, които биха произлезли от подобно заличаване или ограничение на вашия профил или достъп до Услугата.

(5) Предели на Закриването При закриване на вашия профил, вие губите право на достъп до вашия профил в Услугата, както и всякакви нейни части, включително и до документи и информация, която вие сте публикували.

Член 24. Гаранции и Отговорност при използване. Граници на отговорност

Алинея 24.01 Вие изрично разбирате и приемате, че използването на услугата е на ваш собствен риск и услугата се предоставя на база “както е” и “каквото е налично”. elvis.bg и неговите филиали, дъщерни предприятия, директори, служители, представители, партньори и лицензодатели изрично отказват всички гаранции от какъвто и да е вид, изричен или мълчалив, включително, но не само, косвени гаранции за продаваемост, годност за определена цел, и неприкосновеност. В частност elvis.bg и неговите филиали, дъщерни предприятия, служители, директори, представители, партньори и лицензодатели не гарантираме, че:

(1) Услугата ще отговаря на изискванията ви;

(2) В използването на услугата ще бъде навременно, непрекъснато, сигурно и без грешки;

(3) Всяка информация, получена от вас в резултат на използване услугата ще бъде точна и надеждна;

(4) Услугата и платформата ще са без дефекти или с грешки в софтуера, посочени от вас като част от услугата и че ще бъдат коригирани.

(5) Съдържанието публикувано от потребители на платформата или техните оценки отговарят на изискванията за добросъвестност и достоверност.

Алинея 24.02 Материали и данни, предавани, съхранявани, или предоставени по друг начин чрез използването на услугата е по ваша преценка и риск, и вие ще бъдете единствено отговорни за всички вреди на вашето устройство или загуба, или повреда на данни, в резултат от употреба на Услугата. Освен това потвърждавате, че услугата не е предназначена или подходяща за използване в ситуации или среди, където има повишен риск от повреда или времето за изчакване на зареждането или грешки и неточност в съдържанието, данни или информация, предоставена от доставчика на услуги може да доведе до ваши загуби (финансови и материални), смърт, телесни наранявания, или тежки физически или екологични щети.

Алинея 24.03 elvis.bg поддържа актуална информацията в платформата и Услугата, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. elvis.bg не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Алинея 24.04 Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Алинея 24.05 elvis.bg не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Алинея 24.06 Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – elvis.bg, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Алинея 24.07 elvis.bg не носи отговорност за коректното счетоводно обслужване на Клиентите на Услугата, защото elvis.bg не е счетоводен софтуер.

Алинея 24.08 Използването на Услугата не освобождава нейните потребители (физически и юридически лица) от задължението да водят надлежно счетоводните си ведомости, да ангажират за това легитимни счетоводители и да ползват счетоводен софтуер, както и да извършват своята търговска дейност законосъобразно.

Алинея 24.09 Отговорността за коректно водене на счетоводните ведомости, съобразно законодателството е на съответните физически и юридически лица, а не на elvis.bg

Алинея 24.10 elvis.bg не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до Услугата.

Алинея 24.11 РАБОТА С ФИСКАЛНИ КАСОВИ АПАРАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ (За

български фирми)

(1) Комуникацията с фискално касово устройство се извършва чрез опционално избрана в абонамента на потребителите „добавка за касов апарат“, която не е задължителна в общия случай на потребители, които извършват операции само чрез банкови преводи. Няма никакъв друг начин за комуникация с фискално устройство, освен чрез така посочения, както и платформата не може да регистрира извършване на сделка между контрагенти, с плащане в брой, освен ако не е извършено чрез фискален касов апарат, който е регистрирал надлежно транзакцията. В последния случай, платформата „научава“ за извършените транзакции в брой пост-фактум, чрез обобщената информация, предоставена от касовия апарат след края на работно време или извън „режим продажби“, извън търговския обект.

(2) платформата не участва и не трябва да участва в управлението на продажбата, не е инсталирана, не се използва и не е достъпна в Търговския Обект, и не е свързана по никакъв начин с фискален касов апарат по време на продажби от него, а само предварително (извън режим продажби на касовия апарат) е предоставила данни на касовия апарат за продукти и цени, която продажба впоследствие (в режим продажби) изцяло, автономно и напълно се реализира единствено с фискален касов апарат. платформата се свързва само след приключване на работното време, по време на дневния фискален отчет (отново извън режим за продажби), за да изчете същата отчетна и обобщена информация, която се подава и към сървърите на НАП.

(3) elvis.bg не носи никаква отговорност, ако платформата се използва от потребителите в нарушение на законоустановената рамка и на т.2 от настоящата Алинея.

Член 25. Ограничена отговорност

Алинея 25.01 Вие изрично разбирате и приемате, че elvis.bg и неговите филиали, дъщерни предприятия, служители, директори, представители, партньори и лицензодатели не носят отговорност към вас относно каквито и да било директни, индиректни, инцидентни, специални, последващи или примерни щети, включително, но не само, щети от пропуснати ползи, финансови загуби, загуба на печалби, санкции, глоби и ограничения от държавни институции и контролни органи, репутация, информация, разходите за използване на аналогични услуги, или други невъзстановими загуби (дори ако elvis.bg са били информирани за възможността от такива щети), в резултат от:

(1) използването или невъзможността за използване на услугата;

(2) всички промени, направени на услуги или на временното или постоянно прекратяване на услугата или част от нея;

(3) неоторизиран достъп до или изменение на прехвърляните данни;

(4) изтриване, корупция или отказ за съхранение и / или изпращане или получаване на прехвърляните данни на или чрез Услугата; (д) изявления или поведение на трети лица, спрямо услугата; и (е) всеки друг въпрос, свързан с услугата.

Член 26. Обезщетение

Вие приемате да защитавате, обезщетите и да освободите elvis.bg от отговорност, както и нейните служители, ръководители, подизпълнители, агенти, партньори и лицензодатели (в случай, че има такива), както и да покриете адвокатски хонорари и съдебни разноски, направени от трети страни, свързани или произлезли от:

(1) всяко Съдържание, което вие публикувате, предадете или направите достъпно чрез Услугата

(2) вашето използване на Услугата

(3) всяко нарушение на тези Условия за използване на Услугата

(4) вашето нарушаване на правата на други потребители и/или свързани с Услугата лица.

Това Ваше задължение остава в сила дори и след прекратяване действието на тези Условия и/или вашето използване на Услугата.

Член 27. Съобщения

elvis.bg може да ви изпраща съобщения по отношение на Услугата, включително промени в тези Условия, по електронна поща, с обикновена поща, или чрез публикации в сайта или вътре в Услугата.

Член 28. Приложимо право

Приложимо право – Българското законодателство и съответните нормативни актове на Европейския съюз за електронни услуги и търговия. Всеки спор между вас и elvis.bg ще бъде отнасян до Арбитражен съд към Българската Търговско-промишлена палата ( http://www.bcci.bg/advantage.html )

Член 29. Основна рамка

Тези Общи Условия за използване конституират Основната рамка от споразумението между вас и elvis.bg и определят Вашето използване на Услугата. Също така, вие може да бъдете субект по отношение на допълнителни условия и изисквания, когато използвате допълнителни услуги, съдържание на трети страни, или софтуер на трети страни.

Член 30. Валидност на тези Общи условия

ТЕЗИ УСЛОВИЯ СА УТВЪРДЕНИ НА 08 ЮЛИ 2022 ГОДИНА И ВЛИЗАТ В СИЛА НА 17 ЮЛИ 2022 ГОДИНА И СА ВАЛИДНИ ДО МОМЕНТА НА ТЯХНАТА ПРОМЯНА ИЛИ АКТУАЛИЗАЦИЯ.

БЪЛГАРСКАТА ВЕРСИЯ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ДОМИНИРА ПРИ ПРАВНИ И ДРУГИ СПОРОВЕ.

Утвърдил:

Мариян Маринов – Управител

elvis.bg / мениджър в джоба

Елвис.БГ ООД